top of page

Schaderegeling

Feestjes met kinderen zijn onvoorspelbaar en er kunnen altijd ongelukjes gebeuren.

Daarom vragen wij op voorhand om een waarborg te betalen.

Mocht er schade worden vastgesteld gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
Eens wij een duidelijk beeld hebben van de schade,

zullen wij een schatting doen van de kosten die hieraan verbonden zijn.

Mocht de schade te wijten zijn aan onzorgvuldig gebruik houden wij de waarborg in.

bottom of page